Vi gör NäringslivsgalanSigtuna möjlig

Som ytterligare bevis på hur framgångsrik Sigtuna kommuns och Företagarnas ambition med Näringslivsgalan är, drivs projektet genom ett stort engagemang från lokala och regionala företag och sponsorer. Och det är just ett lokalt företag som fått i uppdrag av Företagarna och Sigtuna kommun att skapa ett koncept och en affärsmodell som möjliggör galan.Att arrangera en …

Vi gör NäringslivsgalanSigtuna möjlig Läs mer »